01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hệ Chính quy đại trà

Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến HK1, NH 2021-2022 trước ngày 23/3/2022

Chia sẻ:

–  Căn cứ kế hoạch XLHV đã được thông báo tại link: (link tại đây)

 –  Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ 1 năm học 2021-2022 Hệ Chính quy đại trà KTMT trong file đính kèm (Lưu ý: file có 2 sheet).

– SV nộp đơn cứu xét về khoa theo hình thức nộp đơn online (Lưu ý: Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên, nộp online theo link bên dưới).

– Thời gian nộp đơn cứu xét: 16/3/2022 – 23/3/2022

– Qua thời gian trên, Khoa sẽ tổng hợp đơn cứu xét và gửi về P.ĐTĐH để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch

– Nếu SV bị xử lý học vụ vì chưa đóng học phí muốn nộp đơn cứu xet phải hoàn thành đóng học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.

 Link nộp đơn cứu xét: (link tại đây)

Attachments: