01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THỜI GIAN VÀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KLTN HỌC KỲ 2, 2022-2023

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2022-2023

Chia sẻ:

Khoa KTMT thông báo về việc bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2022-2023 như sau:

Thời gian bảo vệ: Thứ Sáu, ngày 04/08/2023.

Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3, E11.2 và E11.8

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30.

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.