Thời gian và danh sách hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2022-2023

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2022-2023
Share

Khoa KTMT thông báo về việc bảo vệ KLTN học kỳ 2, 2022-2023 như sau:

Thời gian bảo vệ: Thứ Sáu, ngày 04/08/2023.

Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3, E11.2 và E11.8

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00, chiều từ 13h30.

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.