01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

DANH SÁCH PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM HỌC 2022-2023

Danh sách phản biện KLTN đợt 2, năm học 2022-2023

Chia sẻ:

Sinh viên xem danh sách phản biện KLTN đợt 2, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Thời gian phản biện KLTN: Từ nay đến hết ngày 18/07/2023.

Lưu ý: Sau phản biện, sinh viên nộp thêm file mềm báo cáo sau phản biện (ngoài 3 quyển báo cáo khoa đã có thông báo).

Link nộp báo cáo sau phản biện

Link kiểm tra