Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2022-2023

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2022-2023
Share

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Địa điểm nộp báo cáo KLTN: Phòng E6.2

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo trực tiếp

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

– Thời gian nộp KLTN:

+ Nộp báo cáo phản biện (1 quyển): 03/07/2023 – 04/07/2023.

+ Nộp báo cáo sau phản biện (3 quyển): 26/07/2023 – 27/07/2023.

– Thời gian phản biện KLTN: 10/07/2023– 15/07/2023.

– Thời gian bảo vệ KLTN: 31/07/2023– 04/08/2023.