[Seminar] Quy trình Thiết kế Vi mạch

Giới thiệu tới sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính thêm kiến thức về các công việc liên quan đến Thiết kế Vi mạch
Share

Nhằm giới thiệu tới sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính (KTMT) thêm kiến thức về các công việc liên quan đến Thiết kế Vi mạch để giúp trang bị kiến thức cho thực tập và lựa chọn công việc tương lai cho các sinh viên năm thứ 3, khoa KTMT tổ chức 1 buổi seminar để giới thiệu về Quy trình Thiết kế Mạch tích hợp Số và tư vấn một số câu hỏi khi đi phỏng vấn như bên dưới:

  • Seminar: Quy trình Thiết kế Mạch tích hợp Số
  • Người trình bày: Trần Đại Dương
  • Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 04/06/2020

Kính mời các bạn sinh viên quan tâm tham dự.