[NCKH-SV2020] Thông báo nộp thuyết minh đề tài

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV 2020
Share

Các bạn sinh viên thân mến,

Khoa KTMT trân trọng thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV 2020 (Đợt 1 và Đợt 2), Khoa KTMT được phê duyệt tổng cộng 25 đề tài (Đợt 1: 22, Đợt 2: 03) như trong tập tin đính kèm.

Để hoàn tất hồ sơ NCKH SV 2020 và Tạm ứng kinh phí, kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài gửi thuyết minh đề tài về cho CBHD bao gồm:

     – Bản mềm (gửi file PDF).

     – Bản cứng: 01 bản/đề tài, có chữ ký của Chủ nhiệm đề tài và GVHD.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện tạm ứng kinh phí, kính mong các chủ nhiệm đề tài thực hiện sớm các nội dung trên.

Thời hạn nộp thuyết minh đề tài: 16h, ngày 03/06/2020.

 Trân trọng,

Attachments: