KHẢO SÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH NĂM 2022

Share

Với xu thế phát triển không ngừng của xã hội, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông hiện nay, đổi mới là yếu tố cần thiết, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Do đó, Trường/Khoa luôn mong muốn cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ, hỗ trợ nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để thực hiện thành công chiến lược phát triển, Trường/Khoa cần sự tập trung trí tuệ, kinh nghiệm và chia sẻ của đông đảo chuyên gia, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và các thành phần lao động khác trong xã hội.

Vì thế, Khoa Kỹ thuật Máy tính rất mong muốn nhận được sự đóng góp và chia chia sẻ của Cựu sinh viên các khóa ngành Kỹ thuật Máy tính bằng cách thực hiện khảo sát tại đây.