01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (nộp hồ sơ online)

Chia sẻ:

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết trong bảng bên dưới:

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tại đây.