KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2022

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (nộp hồ sơ online)
Share

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết trong bảng bên dưới

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tại đây

Lưu ý: – Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            – Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật  chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký