THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020 VÀ 2021 KHOA KTMT

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020 VÀ 2021 KHOA KTMT
Share

Khoa KTMT sẽ phát chứng chỉ GDQP&AN cho các bạn SV khoa KTMT  khóa tuyển sinh năm 2020 và 2021 cụ thể như sau:

 Thời gian phát CC GDQP khóa 2020 trong 2 ngày: ngày 27/10/2022 và 28/10/2022 (thứ 5 và thứ 6)

 Thời gian phát CC GDQP khóa 2021 trong 2 ngày: ngày 31/10/2022 và 01/11/2022 (thứ 2 và thứ 3)

Địa điểm phát:  Văn phòng Khoa KTMT E6.2

Sáng từ 8 giờ 00′ đến 11 giờ 00

Chiều từ 13 giờ 30‘ đến 15 giờ 45

Khi đi nhận SV mang theo thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân

Thân chào!