Danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023-2024

Danh sách phản biện KLTN đợt 1, năm học 2023-2024
Share

Sinh viên xem danh sách phản biện KLTN đợt 1, năm học 2023-2024 ở file đính kèm.

Thời gian phản biện KLTN: Từ 02/01/2024 – 06/01/2024.

Thời gian bảo vệ: Thứ Năm, ngày 25/01/2024

Lưu ý: Sau phản biện, sinh viên nộp thêm file mềm báo cáo sau phản biện (ngoài 3 quyển báo cáo khoa đã có thông báo).

Link nộp báo cáo sau phản biện

Link kiểm tra