Thời gian và danh sách hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 1, 2023-2024

Thời gian và danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN học kỳ 1, 2023-2024
Share

Khoa KTMT thông báo về việc bảo vệ KLTN học kỳ 1, 2023-2024 như sau:

Thời gian bảo vệ: Thứ Năm, ngày 25/01/2024

Địa điểm: Phòng E6.1 và E6.3

Thời gian bắt đầu hội đồng: Sáng từ 8h00.

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.