[TT-PC-ĐBCL] Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKI – Năm học 2020-2021

Share

Sinh viên xem thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKI – Năm học 2020-2021 ở file đính kèm.

– Đối tượng khảo sát: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN).

– Hình thức khảo sát online:  SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào đây và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống

– Thời gian khảo sát: Từ ngày 03/02/2021 – 20/04/2021.