[THỦ LĨNH SINH VIÊN 2022] MỞ LINK ĐĂNG KÝ VÒNG 1: THỦ LĨNH KIẾN THỨC

Vòng 1 – Thủ lĩnh kiến thức – Nơi các thủ lĩnh được thể hiện vốn kiến thức của mình với hình thức thi ̂ ̀ . Các Thủ lĩnh ơi, hãy thể hiện hết mình trong hành trình sắp tới nhé!
Share

 Vòng 1 – Thủ lĩnh kiến thức – Nơi các thủ lĩnh được thể hiện vốn kiến thức của mình với hình thức thi ̂ ̀ .

 Thời gian đăng ký từ ngày / / đến ngày / / .

 Chương trình có 2 ca thi: Ca 1 bắt đầu lúc , ca 2 bắt đầu lúc

 ̣̂ ̛ : Các thí sinh sẽ giơ bảng trả lời các câu hỏi từ BTC đưa ra trong thời gian tương ứng. Mỗi thí sinh có 3 “thẻ mạng” cho mỗi lần thi, mỗi câu trả lời sai ứng với 1 “thẻ mạng” mất đi, sau câu hỏi số 9 thì mỗi thí sinh sẽ được phát thêm 1 “thẻ mạng”, thí sinh phải rời sân khi không còn “thẻ mạng” nào trên tay.

 Phí dự thi: . đ/ ̛ ̛̣ .Các bạn có thể thi không giới hạn số lần cho đến khi kết thúc vòng 1!!

 Link đăng ký: https://forms.gle/QRBQV2oPc5Sej1dW7

✨ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
 Fanpage: https://www.facebook.com/uit.tlsv/