01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem chi tiết thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 ở file đính kèm.

Chia sẻ:

Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo dưới đây (và file đính kèm) để nắm rõ quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp HK1, NH 2022 – 2023:

Link đăng ký đề tài và nộp đề cương chi tiết KLTN xem tại đây.

Link kiểm tra xem tại đây.

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp và thông báo chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.