THÔNG BÁO NỘP ĐƠN CỨU XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2021-2022 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Danh sách dự kiến XLHK và thời gian nhận đơn cứu xét XLHV học kỳ 2, 3 năm học 2021-2022 hệ Chất lượng cao
Share

Sinh viên vui lòng xem danh sách dự kiến bị xử lý học vụ HK2, 3 năm học 2021-2022 Hệ Chất lượng cao trong file đính kèm (Lưu ý: file có 2 sheet).

SV nộp đơn cứu xét về khoa theo hình thức nộp đơn online (Lưu ý: Đơn cứu xét có đầy đủ chữ ký sinh viên, nộp online theo link bên dưới).

Thời gian nhận đơn cứu xét từ 22/9/2022 – 03/10/2022 (Thứ 2).

Qua thời gian trên, Khoa sẽ tổng hợp đơn cứu xét và gửi về VPĐB để thực hiện xử lý học vụ theo đúng quy định và kế hoạch.

Nếu SV bị xử lý học vụ vì chưa đóng học phí muốn nộp đơn cứu xet phải hoàn thành đóng học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.

Link nộp đơn cứu xét: Tại đây