Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao)

Để thực hiện các môn học Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 1 năm học 20233-2024, Khoa KTMT thông báo đến quý thầy/cô(GV) và Sinh viên đã đăng ký học phần môn CE201 và CE206 hệ CQĐT và CLC kế hoạch và các mốc thời gian chính.
Share