TÌM KIẾM

Học bổng

Tin tức

09.02.2024

[Học bổng] Marvell Vietnam Excellence Scholarship 2024

Marvell Việt Nam triển khai chương trình học bổng tài năng dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật từ...

Trần Hoàng Lộc

Tin tức

16.10.2023

Bosch Activator Scholarship – ENDEAVOR FOR FUTURE JOURNEY

Lần đầu tiên, BGSW Việt Nam mang đến chương trình học bổng ACTIVATOR SCHOLARSHIP dành cho các tài năng trẻ...

Trần Hoàng Lộc

Tin tức

10.10.2022

RENESAS Scholarship for WOMEN in semiconductor

Scholarship from Renesas for female students who studying engineer...

Trần Hoàng Lộc