[KHCN&SĐH] THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Share

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU
Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 8 48 02 01, chỉ tiêu 60
Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 8 48 01 01, chỉ tiêu 40
Ngành Hệ thống thông tin, mã ngành: 8 48 01 04, chỉ tiêu 40
Ngành An toàn thông tin, mã ngành: 8 48 02 02, chỉ tiêu 40

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH: dự kiến giữa tháng 5/2022
Thông tin chi tiết xem tại đây