TÌM KIẾM

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

13.06.2024

Thông báo về việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2023-2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thực tập - Việc làm

13.06.2024

Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2023-2024) hệ Chất lượng cao

Về việc nộp báo cáo và thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp HK2 (2023-2024) - Chất lượng cao...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo chung

24.05.2024

Thông báo khảo sát ý kiến Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKII – NH 2023-2024

Khảo sát ý kiến Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKII - NH 2023-2024 từ ngày...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

10.05.2024

Về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2023-2024

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2023-2024 (nếu có) từ ngày 14/05/2024...

Nguyễn Thị Như Nữ

Thông báo Học vụ

04.05.2024

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2023-2024

Báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2023-2024 vào thứ Năm, ngày 09/05/2024....

Nguyễn Thị Như Nữ