01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NĂM 2023

Xét Kết quả Tốt nghiệp THPT
Mã phương thức: 100

Ngành Kỹ thuật Máy tính
(Hệ thống nhúng & IoT)

0

Ngành Kỹ thuật Máy tính

0

Ngành Kỹ thuật Máy tính
(Chuyên ngành Thiết kế Vi mạch)

0

Xét Kết quả Kỳ thi Đánh giá Năng lực
Mã phương thức: 401

Ngành Kỹ thuật Máy tính
(Hệ thống nhúng & IoT)

0

Ngành Kỹ thuật Máy tính

0

Ngành Kỹ thuật Máy tính
(Chuyên ngành Thiết kế Vi mạch)

0

ĐIỂM CHUẨN QUA CÁC NĂM

XÉT KẾT QUẢ THI THPT

2019

2020

2021

2022

2023

Ngành Kỹ thuật Máy tính


23.8

26.7

26.9

26.55

25.6

Ngành Kỹ thuật Máy tính

(Hệ thống nhúng & IoT)

26

26.4

26.5

25.4

Ngành Kỹ thuật Máy tính

(CN Thiết kế Vi mạch)

25.4

Điểm chuẩn dựa trên Kết quả Thi THPT

Từ năm 2019 - 2023

No Data Found

XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

2019

2020

2021

2022

2023

Ngành Kỹ thuật Máy tính


870

820

865

843

870

Ngành Kỹ thuật Máy tính

(Hệ thống nhúng & IoT)

780

845

842

810

Ngành Kỹ thuật Máy tính

(CN Thiết kế Vi mạch)

810

Điểm chuẩn dựa trên Kết quả Thi Đánh giá năng lực

Từ năm 2019 - 2023

No Data Found