01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Hội thảo Agile Scrum và Ứng dụng trong quản lý dự án tại doanh nghiệp II

Khoa Kỹ thuật Máy tính phối hợp cùng với công ty DEK Technologies tổ chức lớp tập huấn Agile Scrum và ứng dụng trong quản lý dự án tại doanh nghiệp.

Chia sẻ: