Hội thảo Agile Scrum và Ứng dụng trong quản lý dự án tại doanh nghiệp II

Khoa Kỹ thuật Máy tính phối hợp cùng với công ty DEK Technologies tổ chức lớp tập huấn Agile Scrum và ứng dụng trong quản lý dự án tại doanh nghiệp.
Share