TÌM KIẾM

December 25, 2021

Hoạt động CE DAY, Hoạt động Đoàn - Hội

25.12.2021

Kết quả chung cuộc UIT CAR RACING 2021 – Phá bỏ rào cản, vươn đến đỉnh cao

Kết quả chung cuộc cuộc thi Lập trình xe tự hành lần X - UIT CAR RACING 2021 ở cả...

Trần Hoàng Lộc

Hoạt động CE DAY, Hoạt động Đoàn - Hội

25.12.2021

Kết quả chung cuộc UIT CAR RACING 2021 – Phá bỏ rào cản, vươn đến đỉnh cao

Kết quả chung cuộc cuộc thi Lập trình xe tự hành lần X - UIT CAR RACING 2021 ở cả...

Trần Hoàng Lộc

Tin tức

25.12.2021

Tổng kết Ngày hội Truyền thống Khoa Kỹ thuật Máy tính – CE DAY 2021

Ngày 25/12/2021, Khoa Kỹ thuật Máy tính đã tổ chức Ngày hội truyền thống Khoa Kỹ thuật Máy tính CE...

Trần Hoàng Lộc