Lễ Tốt nghiệp Kỹ sư Khoa Kỹ thuật Máy tính và khoa Mạng Máy tính và Truyền thông năm 2022

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Kỹ sư Khoa Kỹ thuật Máy tính và Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông sẽ được diễn ra vào lúc 8g00 ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại Giảng đường 1, trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
Share