TOP 16 Bảng mở rộng UIT CAR RACING 2021

Bảng mở rộng nhánh Đại học

 • Phùng Nhật Minh

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:30:114

 • Huỳnh Lưu Hữu nghĩa

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:39:072

 • Trương Thiên Lộc

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:55:552

 • Hoàng Phan Thành Bách

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:58:816

 • Nguyễn Tuấn Anh

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:58:816

 • Nguyễn Phước Thịnh

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:58:976

 • Nguyễn Bính Khiêm

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:59:840

 • Lê Nguyễn Nhựt Nam

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 01:00:640

 • Cao Tuấn Kiệt

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 09
  Thời gian: 00:31:328

 • Phạm Văn Mạnh

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 08
  Thời gian: 00:19:936

 • Phạm Nhật Quang

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 08
  Thời gian: 00:46:048

 • Nguyễn Ngọc Hưng

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 08
  Thời gian: 00:54:560

 • Trần Hữu Hiếu

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 07
  Thời gian: 00:55:040

 • Nguyễn Quốc Pháp

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 06
  Thời gian: 00:39:680

 • Nguyễn Đình Nhật Minh

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 06
  Thời gian: 00:42:688

 • Lê Xuân Thẩm

  Trường Đại học Vinh
  Số checkpoint: 04
  Thời gian: 00:30:208

Bảng mở rộng nhánh Trung học Phổ thông

 • Nguyễn Cao Tiến

  Trường THPT Nguyễn Huệ
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:38:048

 • Vũ Anh Minh

  Trường Nguyễn Hữu Huân
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:50:240

 • Phan Tấn Thương

  Trường THPT Nguyễn Huệ
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 00:54:176

 • Nguyễn Ngọc Phúc

  Trường THPT Dương Văn Thì
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 01:00:896

 • Võ Nhật Trường

  Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
  Số checkpoint: 09
  Thời gian: 00:53:586

 • Nguyễn Ngọc Bản

  Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
  Số checkpoint: 02
  Thời gian: 00:06:912

 • Thái Hoàng Minh Hiếu

  Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
  Số checkpoint: 02
  Thời gian: 00:08:192

 • Nguyễn Quản Hưng Thịnh

  Trường THPT Võ Trường Toản
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:03:008

 • Nguyễn Viết Xuân

  Trường THPT Nam Hà
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:05:824

 • Đỗ Trần Nam Du

  Trường THPT Tây Ninh
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:07:424

 • Lê Tất Lộc

  Trường THPT Nguyễn Huệ
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:08:000

 • Nguyễn Khoa

  Trường THPT Dương Văn Thì
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:08:480

 • Đỗ Hữu Phúc An

  Trường THPT Dương Văn Thì
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:10:464

 • Phan Đoàn Tuấn Vui

  Trường THPT Vĩnh Kim
  Số checkpoint: 01
  Thời gian: 00:11:072

 • Nguyễn Hoàng Phúc

  Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
  Số checkpoint: 00
  Thời gian: 00:00:000

Các bài đăng liên quan

No posts found!