TOP 16 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING 2021

BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

 • Lê Trung Lĩnh

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 02:06:020

 • Đỗ Trần Nhật Trường

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 02:13:030

 • Đỗ Ngọc Thành Danh

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 02:03:090

 • Nguyễn Hoài Bảo

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 02:51:030

 • Tô Nhật Huy

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 02:57:010

 • Tống Phước Thanh An

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 03:38:080

 • Phan Tấn Thương

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 03:41:050

 • Bùi Nguyễn Anh Trung

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 10
  Thời gian: 03:47:010

 • Nguyễn Minh Thuận

  Trường Đại học Công nghiệp
  Số checkpoint: 09
  Thời gian: 03:40:030

 • Đỗ Thanh Tùng

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 08
  Thời gian: 01:51:060

 • Nguyễn Mạnh Hùng

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 06
  Thời gian: 01:44:020

 • Nguyễn Quốc Khánh

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 03
  Thời gian: 01:06:060

 • Trương Bảo Nguyên

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 00
  Thời gian: 00:31:010

 • Nguyễn Trọng Thanh

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 00
  Thời gian: 00:19:090

 • Võ Lê Nguyên

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 00
  Thời gian: 00:13:030

Các bài đăng liên quan

15 Sep 2023

[UIT CAR RACING 2023]Webots: Nền tảng thi đấu Bảng mở rộng – hiện thực hóa robot trong mơ!

14 Jun 2023

[VÒNG QUỐC GIA OLYMPIC VI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 TẠI VIỆT NAM] – KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

22 Apr 2023

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH LẦN THỨ XII – UIT CAR RACING 2023 – GIẢI ĐẤU MÙA XUÂN

16 Apr 2023

VÒNG LOẠI BẢNG D CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH LẦN THỨ XII – UIT CAR RACING 2023 – GIẢI ĐẤU MÙA XUÂN