TOP 08 Bảng Chuyên nghiệp UIT CAR RACING 2021

BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

 • Đỗ Thanh Tùng

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 07
  Thời gian: 01:13:040

 • Tô Nhật Huy

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 05
  Thời gian: 01:03:090

 • Phan Tấn Thương

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 05
  Thời gian: 01:04:050

 • Bùi Nguyễn Anh Trung

  Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  Số checkpoint: 04
  Thời gian: 00:55:020

 • Đỗ Trần Nhật Trường

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 04
  Thời gian: 01:04:05

 • Lê Trung Lĩnh

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
  Số checkpoint: 02
  Thời gian: 00:25:030

 • Nguyễn Trọng Thanh

  Trường Đại học Bách Khoa
  Số checkpoint: 02
  Thời gian: 00:25:030

 • Nguyễn Minh Thuận

  Trường Đại học Công nghiệp
  Số checkpoint: 02
  Thời gian: 00:38:010

Các bài đăng liên quan

8 Dec 2023

CHUNG KẾT CUỘC THI UIT CAR RACING 2023

17 Nov 2023

KẾT QUẢ CE SCHOLARSHIP 2023

13 Oct 2023

[UIT CAR RACING 2023 – BẢNG CHUYÊN NGHIỆP] THÔNG BÁO THỂ LỆ THI ĐẤU CHÍNH THỨC CÁC VÒNG ĐẤU

6 Oct 2023

[UIT CAR RACING 2023] TRAINING DÀNH CHO BẢNG MỞ RỘNG – BUỔI 2 : LÀM QUEN VỚI MAP THI ĐẤU, GIẢI THUẬT VÀ THỂ LỆ