01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020

Thông tin về Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2020

Chia sẻ:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên đã đăng ký làm Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020, cụ thể như sau: 

  • Thời gian: Từ ngày 14/12 – 18/12/2020.
  • Địa điểm: Hội trường E – Tòa nhà E.

Sinh viên xem thông báo về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại đây.