01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 1 năm học 2022-2023 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

Để thực hiện các môn học Đồ án(ĐA)1 và ĐA2 học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa KTMT thông báo đến quý thầy/cô(GV) và Sinh viên đã đăng ký học phần môn CE201 và CE206 hệ CQĐT và CLC HK1(2022-2023) kế hoạch và các mốc thời gian chính

Chia sẻ:

SV vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm

STTCông việc chínhMốc thời gianLưu ý
 GV gửi DS đề tài về Khoa để tổng hợp và thông báo cho SV chuẩn bị đăng ký (Mẫu01-ĐA)Từ ngày ra thông báo – 10/9/2022
 Khoa tổng hợp và thông báo đề tài cho SV đăng ký.12/9/2022- 14/9/2022 Sau khi khoa tổng hợp đề tài, Khoa KTMT sẽ thông báo để SV  được biết trên web Khoa KTMT, mục: STUDENT HUB -> THÔNG BÁO HỌC VỤ:  https://fce.uit.edu.vn/category/hoc-vu/
 SV tự liên hệ và đăng ký đề tài với GV qua email14/9/2022– 23/9/2022SV tự tìm nhóm sau đó  xem danh sách đề tài  khoa công bố để đăng ký làm đồ án với GV qua email.SV có thể trao đổi đăng ký đề tài trực tiếp với GV để làm 1 đề tài mới/lạ khác ngoài các đề tài khoa thông báo (hướng/lĩnh vực nghiên cứu của các GV vui lòng xem trên web khoa)Sinh viên chỉ đăng ký làm 1 đồ án với 1 giảng viên . Trong trường hợp GV đã có đủ số nhóm đăng ký, GV sẽ báo lại để SV liên hệ và chọn làm đồ án với 1 GV khác. GV chỉ được nhận hướng dẫn tối đa 20 SV/1 học kỳ (bao gồm cả hệ chính quy ĐT và chất lượng cao)
 SV thực hiện đồ án (GV tự có kế hoạch theo dõi, hướng dẫn SV làm ĐA)Sau khi SV đăng ký đồ án với GV – 24/12/2022 
 GV cho SV báo cáo đồ án26/12/2022– 07/01/2023