01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Thân mời các bạn Đoàn viên, Sinh viên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần XI, NK 2022 – 2027

Kính mời các bạn Đoàn viên, Sinh viên tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. HCM

Chia sẻ:

Thân gửi các bạn Đoàn viên, Sinh viên Khoa Kỹ thuật Máy tính,

Với mục đích lấy ý kiến đóng góp của Đoàn viên, Sinh viên, từ đó làm chất liệu để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có thể nhìn nhận lại những ưu/nhược điểm trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đồng thời có thêm nhiều sáng kiến cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kính mời các bạn Đoàn viên, Sinh viên tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội, cụ thể như sau:

– Thời gian đóng góp ý kiến: đến hết ngày 14/10/2022

– Nội dung góp ý:

+ Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố nhiệm kỳ XI (2022 – 2027).

* Ngoài các nội dung phân công thực hiện góp ý, các Cơ sở Đoàn có thể góp ý các nội dung khác trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thành phố.