01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

• CoPlayWithUIT2023 •

Hoạt động Sinh viên

CoPlay With UIT 2023: TOP 20

Diễn biến Vòng 1 cuộc thi CoPlay With UIT 2023: REMOTEBOT AI CHALLENGE