01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Kế hoạch Xử lý học vụ Học kỳ 2 & HK Hè năm học 2021-2022

Các mốc thời gian Xử lý học vụ học kỳ 2&hè năm học 2021-2022

Chia sẻ:

STTNgàyNội dung công việc
114/09/2022Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
222/09/2022Phòng ĐTĐH/VPCCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
322/9-03/10/2022Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH/VPCCTĐB
P.CTSV hỗ trợ liên hệ những SV chưa nộp đơn nếu có
404/10-06/10/2022P.ĐTĐH/VPCCTĐB kiểm tra danh sách và cho ý kiến vào file XLHV.
607/10-12/10/2022Họp hội đồng XLHV
719/10/2022Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 2&hè NH 2021-2022