01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

• Thanh niên Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2022

[ipages id="1"]

GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN

Kính mời Đoàn viên Thanh niên Khoa Kỹ thuật Máy tính góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kỹ thuật Máy tính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2024.