01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Seminar về Đánh giá thiết kế IoT và tuổi thọ pin

10:00 - 11:30
Google Meet

Thời gian

29/04/2022
10:00 - 11:30

Địa điểm

Google Meet
Nội dung:
  •   Mô hình 6C trong đánh giá giải pháp IoT
  •   Phương pháp đánh giá tuổi thọ pin
  •   Thảo luận
Diễn giả: Chuyên gia từ ASIC (Keysight Việt Nam)