01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

10/06/2023

Seminar Layout Concept VLSI

09:30 - 11:00
B3.14 - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Thời gian

10/06/2023
09:30 - 11:00

Địa điểm

B3.14 - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Seminar Layout Concept VLSI
Diễn giả: Vũ Ngọc Anh Hà (KS Synopsys)/ThS. Ngô Hiếu Trường

Thời gian: thứ 7, ngày 10/06/2023, từ 9h30 – 11h, phòng B3.14

Nội dung:

  • Finfet vs planar
  • Layout dependent effect
  • Layout flow
  • Sense amplifier in memory