01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Seminar Giới thiệu hướng nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp và cơ hội nhận học bổng thực tập/toàn phần du học cao học tại Nhật Bản

10:00 - 11:30
MS Teams: nynoouf

Thời gian

15/11/2022
10:00 - 11:30

Địa điểm

MS Teams: nynoouf