01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

30/11/2023

Buổi thảo luận cùng sinh viên về chủ đề “IC Design Flow”

09:00 - 11:00
Toà nhà C. Phòng C3.11. ĐH CNTT

Thời gian

30/11/2023
09:00 - 11:00

Địa điểm

Toà nhà C. Phòng C3.11. ĐH CNTT

Thời gian – 30/11/2023

1. Giới thiệu ADT & SNST VN và Thảo luận chủ đề “Design Flow”

2. Link đặt câu hỏi (Có kèm tài liệu tham khảo cơ bản)
Link: https://forms.gle/QM1x9aR4wUAVAQPa6

3. Thành phần tham dự chính của công ty: Technical Director và các Manager.
Link đăng ký:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu-hFNaK5-13uvq1ck75MFHdQXonkXNfarlCx6-MXUdUKREQ/viewform?usp=sf_link

4. Địa điểm: Phòng C3.11, toà nhà C, Trường ĐH CNTT