01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

06 Dec 2022
Hoạt động cấp Khoa

Apply for Paid Internship at Truechip Vietnam

09:30 - 12:00
Phòng C311, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
08 Dec 2022
Hoạt động cấp Trường

UIT Talk: VLSI – Technology of the age

09:00 - 11:00
Hội trường E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
02 Dec 2022
22 Oct 2022
Hoạt động cấp Khoa

Hội thảo Agile Scrum và Ứng dụng trong quản lý dự án tại doanh nghiệp

22/10/2022 @ 08:00 , more
Phòng B1.16 và B1.10, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
21 Oct 2022
08 Jun 2022