01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

01 Dec

SPARK OFF Day – Embracing Creative minds in the Digital Age

07:30 - 11:00
Nhà Văn Hóa Sinh viên, Khu đô thị Đại học Quốc gia
16 Nov

SEMINAR SINH VIÊN VỚI LUẬT LAO ĐỘNG: HIỂU ĐÚNG – LÀM ĐÚNG

09:00 - 11:00
Hội trường E, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
30 Nov
20 Sep

Company Tour: DEK Technologies

08:00 - 11:00
DEK Techonologies
22 Sep

Taiwan Semiconductor Recruit Event with UIT

13:00 - 16:00
Hội Trường E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
22 Aug

Khóa học hè hợp tác giữa khoa KTMT – Công ty Teamgrit

22/08/2023 @ 09:00 , more
E6.1 - Trường Đại Học Công nghệ Thông Tin
10 Jun

Seminar Layout Concept VLSI

09:30 - 11:00
B3.14 - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin