01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Đội ngũ

Giảng viên

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ROBOTICS

Nguyễn Hoài Nhân

Tiến sĩ

Phạm Quốc Hùng

Tiến sĩ

Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học sinh viên

Đoàn Duy

Tiến sĩ

Điều phối hợp tác nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp

Trần Hoàng Lộc

Thạc sĩ

Bí thư Đoàn Khoa, Chủ tịch Công Đoàn Bộ phận

Phạm Minh Quân

Thạc sĩ

Điều phối Phòng thí nghiệm UIT-FSOFT Automotive R&D LAB

Lầu Phi Tường

Thạc sĩ

Vũ Đức Lung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chủ tịch Hội đồng trường

Nguyễn Hữu Lượng

Tiến sĩ

Phan Đình Duy

Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa

Lê Hoài Nghĩa

Thạc sĩ

Phụ trách Bộ môn Hệ thống nhúng và Robotics

Trần Ngọc Đức

Thạc sĩ

Nguyễn Duy Xuân Bách

Thạc sĩ

Phan Quốc Huy

Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

Cao Văn Hưng

Tiến sĩ

Chung Quang Khánh

Thạc sĩ

Nguyễn Thanh Thiện

Thạc sĩ

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIẾT KẾ VI MẠCH & PHẦN CỨNG

Phạm Thanh Hùng

Thạc sĩ

Nguyễn Mạnh Thảo

Thạc sĩ

Trần Quang Nguyên

Thạc sĩ

Trần Đại Dương

Kỹ sư

Nguyễn Minh Sơn

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Lâm Đức Khải

Tiến sĩ

P. Trưởng phòng Đào tạo Đại học

Trịnh Lê Huy

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch & Phần cứng

Hồ Ngọc Diễm

Thạc sĩ

Trương Văn Cương

Thạc sĩ

Trần Văn Quang

Thạc sĩ

Ngô Hiếu Trường

Thạc sĩ

Phụ trách Thiết bị và CSVC

Phạm Hoài Luân

TIẾN SĨ

Assistant Professor NAIST

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Nguyễn Duy Mạnh Thi

Thạc sĩ

Công ty TNHH SNST&FingerVina

Bùi Trọng Tú

Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trương Nguyên Vũ

Tiến sĩ

Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng

Đinh Đức Anh Vũ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Hà Lê Hoài Trung

Thạc sĩ

Khoa Hệ thống Thông tin

Nguyễn Trần Sơn

Thạc sĩ

Công ty Microchip Technology VN