01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Đồ án 1 | Đồ án 2 | Khóa luận Tốt nghiệp | Nghiên cứu Khoa học Sinh viên

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Hoàn thiện và phát triển tính năng cho trạm mặt đất giao tiếp với vệ tinh LEO

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng

Hoàn thiện và phát triển tính năng cho thiết bị định vị trong nhà sử dụng LoRa

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị LoRaWAN Button

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị IoT tích hợp E-ink và indoor light harvesting circuit

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng

Nghiên cứu và khảo sát các IC thu thập năng lượng từ tấm mặt trời công suất thấp

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng

Trạm thời tiết sử dụng radar để đo đạc mực nước

YÊU CẦU

Sinh viên năm 3
Yêu thích lập trình nhúng và IoT
Lập trình cơ bản với C/C++
Chăm chỉ, siêng năng
Biết uống bia và ăn gà nướng

QUYỀN LỢI

Phát triển đề tài thành khóa luận tốt nghiệp
Tham gia các Seminar về chuyên môn, kỹ năng mềm
Được uống bia và ăn gà nướng