01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Danh sách đề tài đồ án 1 và đồ án 2 Học kỳ 1(2022-2023) Hệ CQĐT và CLC

Khoa KTMT thông báo đề tài đồ án 1 và đồ án 2 HK1(2022-2023) cho SV đăng ký.

Chia sẻ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện các học phần đồ án khoa KTMT đã thông báo tại link https://fce.uit.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-thuc-hien-do-an-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023he-chinh-quy-dai-tra-va-chat-luong-cao/

Nay Khoa KTMT gửi đến các SV danh sách các đề tài trong file đính kèm

SV tự liên hệ và đăng ký đề tài với GV qua email từ nay cho đến hết ngày 23/9/2022

  • SV tự tìm nhóm sau đó  xem danh sách đề tài  khoa công bố để đăng ký làm đồ án với GV qua email.
  • SV có thể trao đổi đăng ký đề tài trực tiếp với GV để làm 1 đề tài mới/lạ khác ngoài các đề tài khoa thông báo (hướng/lĩnh vực nghiên cứu của các GV vui lòng xem trên web khoa)