Bầu cử Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Share

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027