[UIT] Về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition

Trường cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến: IELTS Indicator do British Council hoặc IDP Australia tổ chức và TOEFL iBT Home Edition do ETS tổ chức để: Xét đạt chuẩn quá trình; đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp trình độ đại học; miễn các môn học tiếng Anh trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội cho sinh viên,.